E-Mail Bülteni   Gelişmelerden Haberdar
Olmak İstermisiniz ?
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Normal
Daha İyi Olabilirdi
OYLA

İnsanlık ve Görevimiz

İnsana  hizmet , insanlığa  hizmettir. Hele de  bu hizmet , eğitim  gibi kutsiyet  ve ulviyet  taşıyorsa... Zihinsel  engelli   çocuklara  verilen  hizmet  eğitimi  bir  terapidir. Bu  terapinin rehabilite   ettiği   bireyler için  topluma   uyum sağlamadaki  en büyük  etken  olduğu bilinen  bir  gerçektir. Engelli çocuklara sevgiyle yoğrulmuş bir sabırla verilen  eğitim, sürekliliğini devam ettirdikçe toplum yaşamına ve  sosyal  hayata   hergün bir adım daha yaklaşıldığı görülmektedir.

Ancak; topluma uyum ve kaynaşma yolunda adım adım atılan yaklaşımlara, toplumun da birkaç  adımla  yaklaşması  gerekmez mi?.Toplumun kaçınılmazları ve zorunlulukları beklenen bu hoşgörü ve anlayıştır.

Ülkemizde 8,5 milyonu  aşan  engelliden eğitim desteği alanların sayısı gün geçtikçe  artmaktadır. Anne-baba  ve toplumumuz  artık  onlardan utanmıyor.Utanılacak şey  bunun saklanması, bu bireylerin eğitimden mahrum edilmesi,  bunlara  verilecek  sevginin  eksik  bırakılması; hoşgörü  ve  anlayış kıtlığıdır.

             Saygılarımla                                                                                                                         

      Haşim  UTKU